Finales Heren

8e Finales Heren Kwart Finales Heren Halve Finales Heren Finale Heren
sc Franeker 1   
14-01-2023
franeker 0-0 ZVF logo
Samenvatting
Z.V.F.
14-01-2023
ZVF logo 1-0 pkc
Samenvatting
Z.V.F.
 Z.V.F.
s.c. Stiens 1
14-01-2023
ZVF logo 1-0 pkc
14-01-2023
stiens 2-0 vv Oldeholtpade
Samenvatting
PKC ’83 zaal 1
 
vv Oldeholtpade
 Z.V.F.
PKC ’83 zaal 1
14-01-2023
ZVF logo 2-1 fvc
14-01-2023
pkc 4-0 vvi
Samenvatting
s.c. Stiens 1
14-01-2023
stiens 4-0 Logo SC Berlikum 2022
Samenvatting
VVI Idskenhuizen 1
 PKC ’83 zaal 1
vv Noordbergum 
14-01-2023
noordbergum 2-2 Logo SC Berlikum 2022
Samenvatting
sc Berlikum 1
 
sc Berlikum 1
 
Leekster Eagles
14-01-2023
leekster eagles 3-2 trynwalden
Samenvatting
Leekster Eagles
14-01-2023
leekster eagles 1-1 broekster boys
Samenvatting
v.c. Trynwalden zaal
 s.c. Stiens 1
zvv Urk
14-01-2023
stiens 0-1 fvc
Samenvatting
14-01-2023
zvvurk 0-0 vijfje
vv Broekster Boys veld 1
 
Drs. Vijfje 1
 FVC
vv Broekster Boys veld 1 
14-01-2023
broekster boys 2-0 PKC ’83 zaal 2
Samenvatting
zvv Urk
14-01-2023
zvvurk 1-1 fvc
Samenvatting
PKC ’83 zaal 2
 FVC
FVC 
14-01-2023
fvc 0-0 puinhoop2
FVC
 
Puinhoop United