Reglement Open Friese Kampioenschappen 2024

1. Organisatie

De organisatie van het toernooi is in handen van zaalvoetbalvereniging ZVF.

2. Spelregels

Er wordt gespeeld volgens de officiële spelregels zaalvoetbal van de KNVB.

LET OP ” Het dragen van scheenbeschermers is verplicht “!

De organisatie van het toernooi is in handen van zaalvoetbalvereniging ZVF.

3. Competitie voorrondes

Er wordt in 14 heren en 7 dames poules van elk 6 teams een halve competitie gespeeld. De teams op de eerste en tweede plaats in de eindrangschikking van de poules, samen met de 4 beste nummers 3 van alle heren poules en de 2 beste nummers 3 van alle dames poules, gaan door naar de finaledag op zaterdag 13 januari 2024.

Mocht een geplaatst team tijdens de finaledag verhinderd zijn door competitieverplichtingen van de KNVB neemt de nummer 3 uit de poule de vrijgekomen plaats over. Mocht dit team ook verhinderd zijn dan wordt de 5e beste nummer 3 over alle poules uitgenodigd als vervanger. Als er binnen 24 uur voor de finaledag een afzegging komt kan de organisatie om praktische redenen besluiten van bovenstaande regel af te wijken.

Voor een gewonnen wedstrijd worden 3 punten gegeven, voor een gelijkspel 1 punt, en bij verlies krijgt het team 0 punten. Bij gelijk eindigen in de poules beslist het doelsaldo. Is dit gelijk, dan wordt het team winnaar, dat de meeste doelpunten voor heeft behaald. Is dit ook gelijk, dan beslist het onderlinge resultaat. Als dat ook gelijk is dan wordt de beslissing verkregen door het nemen van strafschoppen volgens de regeling strafschoppen.

4.   Competitie finaledag

De geplaatste teams (32 mannenteams en 16 vrouwenteams) uit de voorrondes worden weer ingedeeld in poules. Er wordt een halve competitie gespeeld. Bij zowel de mannen als de vrouwen gaan de nr. 1 en 2 door naar de volgende ronde, die via het knock-out systeem zal worden gespeeld. Voor een gewonnen wedstrijd worden 3 punten gegeven, en voor een gelijkspel 1 punt. Verlies levert 0 punten op. Bij gelijk eindigen in de poules beslist het doelsaldo. Is dit gelijk, dan wordt dat team winnaar, wat de meeste doelpunten voor heeft behaald. Is dit ook gelijk, dan beslist het onderlinge resultaat. Als dat ook gelijk is dan wordt de beslissing verkregen door het nemen van strafschoppen volgens de regeling strafschoppen.

Vanaf de achtste finales wordt de tijdwaarneming in de laatste minuut overgenomen door de scheidsrechters.

Bij gelijk eindigen wordt vanaf de achtste finales tot en met de finale de beslissing verkregen door het nemen van strafschoppen volgens de regeling strafschoppen.

5.   Speeltijd en tijdstip van aanvang

De speeltijden van de wedstrijden staan in het programma.

De teams staan 5 minuten voor aanvang van de door hen te spelen wedstrijd speelklaar. Zodra de wedstrijden zijn beëindigd, vangen de daarop volgende wedstrijden aan. Uitzondering hierop zijn alle finalewedstrijden. Het thuisspelende team start op de helft het dichtst bij de uitgang van de desbetreffende hal.

Een team dat meer dan 1 minuut te laat komt voor het spelen van een wedstrijd verliest deze wedstrijd reglementair met 3-0. Daarnaast zal betreffende team 1 wedstrijdpunt in mindering krijgen.

6.   Wedstrijdsecretariaat en spelersopgave

De coaches van de deelnemende teams worden verzocht zich vooraf te melden bij het wedstrijdsecretariaat.

Van elk deelnemend team dient vooraf een schriftelijke spelersopgave te zijn ingediend. Deze opgave bevat de namen, voorletters en relatienummers van minimaal 5 en maximaal 12 spelers. Deze spelers moeten lid zijn van die vereniging, waarvoor zij zijn opgegeven en mogen tijdens dit toernooi niet voor een andere vereniging c.q. ander team uitkomen. De coach dient van iedere speler op de spelerslijst aantoonbaar te kunnen maken dat deze speler lid is van betreffende vereniging. Deelnemende verenigingen dienen daartoe spelerspassen of spelerslijst vanuit de database van de KNVB te kunnen overleggen.

Eventuele wijzigingen in de spelersopgave kunnen uitsluitend voor aanvang van de voorrondes worden doorgegeven aan het wedstrijdsecretariaat. Op de finaledag bestaat alleen nog de mogelijkheid om uw teamopgave aan te vullen tot 12 namen op de teamopgave staan vermeld. Andere wijzigingen (bijvoorbeeld doorhalingen) zijn niet toegestaan.

7. Prijzen

Heren
1e prijs € 1000,= 
2e prijs € 650,= 
3/4e prijs € 300,= 
  
Dames
1e prijs € 650,= 
2e prijs € 350,= 
3/4e prijs € 150,= 

Het prijzengeld zal voor u en onze veiligheid per bank worden overgemaakt naar het rekeningnummer waarvan de betaling van het inschrijfgeld is gedaan. Mocht het geld naar een ander rekeningnummer moeten worden overgemaakt dan kan dit aansluitend aan de finalewedstrijden op het wedstrijdsecretariaat worden gemeld.

8.   Toegangskaarten

Bij de voorrondes is de toegang gratis. Voor de finaledag is de entree € 3,00 voor de gehele dag. Voor de teams die op de finaledag in actie komen worden per team 10 toegangsbewijzen beschikbaar gesteld.

9.   Kosten

De kosten voor deelname aan dit toernooi bedragen € 75,= per team.

Mocht een team zich na de loting afmelden voor deelname zal het inschrijfgeld niet worden geretourneerd.

10.   Scheidsrechters

De scheidsrechters worden aangesteld door het bestuur van zaalvoetbalvereniging ZVF. Wanneer een speler uit de zaal wordt gezonden door de scheidsrechter (directe rode kaart), dient de scheidsrechter dit te melden bij de onafhankelijke strafcommissie.

11.   Assistent/scheidsrechter

Bij elke wedstrijd zorgt de eerstgenoemde vereniging voor een assistent-scheidsrechter die lid moet zijn van de KNVB en niet jonger mag zijn dan 16 jaar. Deze assistent-scheidsrechter dient in het bezit te zijn van een assistent/scheidsrechtervlag.

12.   Coach

Bij elke wedstrijd zorgen de verenigingen voor een coach die lid moet zijn van de KNVB en niet jonger is dan 15 jaar.

13.   Materiaal

Zaalvoetbalvereniging ZVF zorgt voor de wedstrijdballen.

14.   Tenue

De deelnemende teams spelen in hun clubtenue. Het is raadzaam om een stel reserveshirts mee te nemen, daar in geval van gelijke tenues het eerstgenoemde team in een afwijkend shirt moet spelen. De aanvoerder van het team is herkenbaar aan de voorgeschreven aanvoerdersband. De kleur van het shirt van de doelverdediger is afwijkend van die van de spelers. Het is niet toegestaan tijdens de wedstrijden scherpe voorwerpen (zoals sieraden) te dragen.

15.   Schoeisel

Er wordt gespeeld op voor een sporthal geschikt schoeisel zonder noppen of zwarte zolen.

16.   Uit de zaal zenden van een speler

Wanneer een speler een gele kaart krijgt, betekent dit een tijdstraf van 2 minuten. Bij twee keer geel in een wedstrijd mag niet meer aan het restant van de wedstrijd worden deelgenomen, en dient de speler de zaal te verlaten.

Het team mag, nadat de 2 minuten tijdstraf is verlopen weer worden aangevuld tenzij binnen deze 2 minuten het team in overtal een doelpunt scoort.

Wanneer een speler een directe rode kaart krijgt, betekent dit een tijdstraf van 5 minuten en mag hij of zij niet meer aan het restant van de wedstrijd deelnemen en dient de speler de zaal te verlaten. Het team mag na 5 minuten worden aangevuld door een andere speler tenzij het team in overtal binnen deze 5 minuten een doelpunt scoort.

De organisatie maakt gebruik van een onafhankelijke strafcommissie. Deze zal uitspraak doen over de hoogte van de schorsing. De coach van het betreffende team zal hiervan op de hoogte worden gesteld. Hij of zij zal ook het enige aanspreekpunt zijn tenzij de strafcommissie anders besluit.

Let op! De scheidsrechters zijn gevraagd extra alert te zijn op spelbederf in de eindfase van de wedstrijden. Wanneer de voortgang van de wedstrijd in de laatste 2 minuten wordt belemmerd door bijvoorbeeld de bal weg te trappen of te verhinderen dat een tegenstander een vrije trap kan nemen (voor de bal gaan staan), wordt hiervoor een rode kaart gegeven.

17.   Prijsuitreiking

De prijsuitreiking van de dames vindt aansluitend aan de finale van de dames plaats op het speelveld. De prijzen van de heren worden direct na de finale van de heren op het speelveld uitgereikt.

18.   Niet opkomen / niet spelen wedstrijd/gestaakte wedstrijden

Een team dat niet opkomt voor het spelen van een wedstrijd verliest deze wedstrijd reglementair met 3-0. Daarnaast zal betreffende team 1 wedstrijdpunt in mindering krijgen.

Een team wat bij een gestaakte wedstrijd door de arbitrage als schuldige wordt aangewezen verliest de wedstrijd met 3-0. Als betreffende team al met een groter verschil achterstaat geldt die stand als eindstand. Over eventuele verdere sancties beslist de strafcommissie. Ook bij terugtrekking of misdragingen beslist de strafcommissie over het vervolg.

19.   Voorschriften

De deelnemers dienen zich strikt te houden aan de voor de te gebruiken sporthal geldende voorschriften. Niet naleving van deze voorschriften kan uitsluiting tot gevolg hebben.

20.   Slotopmerking

Protesten tegen scheidsrechterlijke beslissingen of uitspraken van de strafcommissie worden niet in behandeling genomen. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding.